Tempat maksiat

by -0 views
Telah datang seseorang kepada Haatim al Ashom maka berkata lelaki tersebut kepada beliau : nasehatilah saya, maka beliau menjawab : saya nasehati engkau dengan satu kata : apabila engkau ingin berma’ashiyat kepada Allah, hendaklah kamu lakukan ditempat yang Dia tidak akan melihat engkau.
Diriwayatkan oleh Abu Nu’eim dalam “al Hilyah” (8/83).
Dan ini merupakan perkataan/nasehat yang shohih ma’nanya dan besar mamfa’atnya.
Dimana kamu akan mendapatkan tempat yang Allah tidak akan melihat engkau padanya?
Maka tuntutan dari kata ini adalah : meninggalkan seluruh ma’shiyat, Allahu A’lam.
 pent. Abul Mundzir, al Multaqaa as Salafiy Indo,
جاء رجل إلى حاتم الأصم رحمه الله فقال له: عظني.
فقال: أعظك بكلمة واحدة:
إذا أردت أن تعصي مولاك فاعصه في موضع لا يراك.
رواه أبو نعيم في الحلية(٨/ ٨٣).
وهو كلام صحيح المعنى عظيم النفع.
فأين ستجد مكانا لا يراك الله فيه؟!
فمقتضاه: ترك المعاصي.
والله أعلم